lighting in the barn

Hermetyczne lampy do obory –  wybór lamp LED do oświetlenia obory i innych obiektów inwentarskich 

Gdzie stosujemy światło w hodowli zwierząt? – obory, kurniki, stajnie i inne budynki inwentarskie 

Projektując czy modernizując budynek inwentarski musimy pomyśleć o właściwym oświetleniu hali. Każdy rodzaj zwierząt hodowlanych ma inne wymagania dotyczące światła, dlatego jeśli chcemy zapewnić komfortowe warunki i wydajność przedsięwzięcia, powinniśmy starannie je zaplanować. 

Typy zwierząt gospodarskich i obiektów

Biorąc pod uwagę obszar naszego kraju, rozróżniamy następujące typy zwierząt hodowlanych: gospodarskie, egzotyczne i domowe. Z oczywistych względów zajmiemy się tymi pierwszymi.

Wśród zwierząt gospodarskich wyróżnia się następujące gatunki:

 • bydło (krowa, buhaj, cielę, byk, jałówka, byczek) – obora
 • trzoda chlewna (maciora, knur, prosię, tucznik, warchlak) – chlewnia
 • konie (klacz, ogier, źrebię, roczniak, dwulatek, wałach) – stajnia
 • kozy (koza, cap, koźlę) – koziarnia
 • owce (maciorka, tryk, jarka, szukarek, jagnię) – owczarnia

Osobną kategorię zwierząt hodowlanych stanowi drób, który dzieli się na:

 • kurczęta (kurczaki i brojlery), koguty i kury (typ nieśny, ogólnoużytkowy i mięsny) – kurnik
 • indyki (indyczki i indory)
 • kaczki (kaczki i kaczory)
 • gęsi (gęsi i gąsiory)
 • perliczki
 • przepiórki
 • bażanty

Każdy z powyżej wymienionych typów zwierząt hodowlanych wymaga innego oświetlenia.

W niniejszym artykule skupimy się na oświetleniu w oborze.

Więcej o oświetleniu w innych obiektach inwentarskich możesz przeczytać w naszym artykule –> tutaj.

light in hen house

Oświetlenie obory – jak zadbać o komfort i wydajność krów?

Specyfika narządu wzroku krowy powoduje, że powinniśmy zaplanować oświetlenie obory zarówno w dzień, jak i w nocy. Bydło ma niewielką ostrość widzenia i obniżoną percepcję koloru czerwonego, jednocześnie lepiej od człowieka dostrzega kontrasty. Oświetlenie nocne powinno być przyciemnione i włączane tylko w czasie kontroli.

Aby osiągnąć wzrost wydajności mlecznej i płodności krów oraz zadbać o dobre samopoczucie zwierząt powinieneś wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Długość dnia świetlnego (fotoperiod)

Prowadząc chów bydła należy wiedzieć, jaką rolę odgrywa tzw. długość dnia świetlnego.

Krowy mleczne potrzebują oświetlenia powyżej 100 luksów w ciągu dnia przez 16 godzin i poniżej 10 luksów w nocy przez 8 godzin. Oznacza to, że krowy w okresie laktacji trzymane są w tzw. cyklu dnia długiego, aby utrzymać m.in. odpowiedni poziom melatoniny, oksytocyny, adrenaliny czy IGT-1 oraz witaminy D3

W przypadku jałówek czy byczków długość czasu oświetlenia (tzw. dzień świetlny) przez pierwsze 3 tygodnie życia wynosi również 16 godzin. Później zmniejsza się ono do 14 godzin.

Osobną grupę stanowią krowy zasuszone, które potrzebują cyklu dnia krótkiego, czyli 8 godzin jasności i 16 godzin ciemności. Należy zatem tę grupę krów trzymać w oddzielnym pomieszczeniu.

Intensywność oświetlenia

W przypadku hodowli krów najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie oświetlenia naturalnego i sztucznego.

Dla krów mlecznych stosunek świetlny (stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi) wynosi 1:10, a dla pozostałego bydła 1:20.

Równomierność oświetlenia

Odpowiednie rozmieszczenie lamp zapewnia równomierne oświetlenie. Odległość między źródłami światła powinna być od 1,5 do 1,8 razy większa niż wysokość, na której zostały umieszczone, czyli najczęściej około 5m.

Barwa światła

Okazuje się, że najbardziej odpowiednia dla krów jest barwa światła LED naśladująca światło słoneczne.

Dodatkowo musimy pamiętać, że nasz system oświetleniowy musi spełniać normy unijne (certyfikat CE) i zapewniać bezpieczeństwo pracownikom i zwierzętom.

Owadobójczość

Standardowe lampy LED używane do oświetlenia w oborze nie działają owadobójczo. Chcąc zwalczyć muchy w swoim budynku inwentarskim warto zaopatrzyć się w lampę owadobójczą typu wiatrakowego, lepową lub rażącą.

Więcej o oświetleniu w oborze możesz przeczytać w naszym artykule –> tutaj.

barn lamp
Lampa LED do obory, kurnika, chlewni i innych obiektów inwentarskich w ofercie naszej firmy –> zobacz szczegóły

 

Lampy LED i pozostałe typy – jak dobrać oświetlenie dla krów

Typy lamp stosowanych w oborze

Obecnie w oborach stosuje się różne źródła światła o odmiennej charakterystyce. Wciąż w wielu obiektach hodowlanych pod sufitami można dostrzec świetlówki fluorescencyjne, lampy sodowe czy żarówki halogenowe. Biorąc pod uwagę ich wady związane z poborem energii, brakiem sterowania natężeniem oświetlenia, migotaniem czy niską żywotność najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie źródeł światła LED.

Więcej o oświetleniu LED możesz przeczytać w naszym artykule –> tutaj.

Oświetlenie LED pozwala na sterowanie długością dnia świetlnego.

Czynniki te pozytywnie wpływają na produkcję mleczną, wspomagają cykl płciowy krów, a więc pozwalają zapewnić dobrostan bydła.

Typy lamp LED i montaż

Montaż

Układ oświetlenia LED zależy od wymiarów i kształtu pomieszczenia. W przypadku obory stosujemy oświetlenie sufitowe lub podsufitowe np. mocowane do konstrukcji hali czy zawieszane na linkach.

Lampy typu High Bay i naświetlacze

Lampy typu High Bay można zainstalować w obiektach o dużej wysokości, ponieważ są to źródła światła o wysokiej mocy i dużym strumieniu światła. Podobne zastosowanie będą miały naświetlacze LED, jednak posiadają gorszy współczynnik olśnienia.

high bay lamp

Lampa LED typu High Bay w ofercie naszej firmy doskonale sprawdzi się w garażach dla maszyn rolniczych, w warsztatach, w magazynach czy halach produkcyjnych
–> zobacz szczegóły

Lampy liniowe

W niższych oborach lub w oborach, gdzie odległość źródła światła od powierzchni oświetlanej jest niższa niż 4 metry można zastosować lampy liniowe. Lampy liniowe można podzielić w zależności od sposobu ich konstrukcji: lampy wymagające opraw i lampy nie wymagające opraw.

Parametry lamp LED

Przed podjęciem decyzji, czy dana lampa pasuje do naszego obiektu należy również sprawdzić jej inne parametry tj. moc (W), strumień świetlny (lm), klasę szczelności (minimum IP65), barwę światła białego (K) i funkcję (np. ściemnialność).

System oświetlenia

System oświetlenia do obory składa się przynajmniej z dwóch elementów (lamp LED i sterownika ściemniania). Odpowiedni dobór systemu ściemniania jest niezwykle ważny, ze względu na możliwość współpracy z określonym typem zasilacza lampy LED, a także kosztów z tym związanych. Sterownik w połączeniu z lampami ściemnianymi umożliwia regulację stopnia natężenia światła. Oprócz wymienionych elementów sterujących, warto wyposażyć instalację oświetleniową w zegar sterujący, pozwalający zaprogramować długość czasu świecenia i sterować tym procesem w sposób automatyczny.  Funkcję taką pełnić może osobne urządzenie lub zintegrowane ze ściemniaczem, albo wykorzystujące możliwości jakie posiada system komputerowy sterujący procesami w oborze.

dimmer

Sterownik ściemniania firmy Ledkomplex – sprawdź naszą ofertę ściemniaczy –> tutaj

Cechy lamp LEDowych w hodowli bydła

 • Łatwość doboru barwy świecenia lamp w zależności od wymagań hodowlanych

W zależności od rodzaju hodowli zwykle w obiektach hodowlanych dla krów należy zastosować światło białe-neutralne lub zimno-białe. Badania dowodzą, że światło zimno-białe wspomaga przyrost masy byków (opasów), natomiast światło białe neutralne wspomaga prawidłową gospodarkę hormonalną, co korzystnie wpływa na produkcję i jakość mleka.  Instalując dodatkowe lampy (w niedużej ilości) emitujące światło czerwone, uzyskamy możliwość obsługi zwierząt nie zakłócając spoczynku zwierząt.

 • Wysoka skuteczność świetlna – pozwala na redukcję zużycia energii, a więc również redukcję kosztów

Lampy LED posiadają wyższe współczynniki skuteczności świetlnej względem innych technologii. Warto zwrócić uwagę na ten parametr. Lampa o wysokiej skuteczności świetlnej jest z reguły droższa, natomiast pozwala na oszczędności w trakcie eksploatacji.

 • Stopień szczelności informujący o stopniu ochrony elementów wewnętrznych lampy przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych.

Obudowa lampy LED o wysokiej szczelności zapobiega przedostawaniu się do jej wnętrza pyłu i wody. Minimalna wymagana klasa szczelności w obiektach inwentarskich to IP65. Najwyższa klasa szczelności IP69K zapewnia możliwość mycia opraw silnym strumieniem wody o temperaturze 80ºC.

 • Ściemnianie lamp LED – odpowiednio dobrane lampy LED z czujnikami pozwalają na uzyskanie automatycznego i autonomicznego ściemniania w zależności od warunków panujących w danym miejscu lub zgodnie z zaprogramowanym cyklem

System oświetleniowy pozwala na dowolność doboru cyklu świetlnego, w zależności od typu hodowli, etapu rozwoju zwierząt i innych czynników.  W zależności od potrzeb możliwe jest również łatwe przejście na sterowanie ręczne.

 • Bezpieczeństwo użytkowania oraz komfort obsługi

Porównując lampy LED i tradycyjne lampy fluorescencyjne należy podkreślić że lampy LED nie posiadają w swym składzie niebezpiecznych związków chemicznych, w przeciwieństwie do lamp fluorescencyjnych, posiadających w swym wnętrzu pary rtęci.

W przypadku rozbicia lampy fluorescencyjnej pary rtęci wydostają się do otoczenia. Są one trudno zauważalne i niezwykle kłopotliwe do usunięcia. Wymagają specjalnej procedury utylizacji, a trzeba wiedzieć, że jest to silna trucizna wywołująca choroby nowotworowe i uszkadzająca system nerwowy zarówno u ludzi, jak i drobiu. Odpowiednio dobrane lampy LED są bezpieczne dla zdrowia oraz odporne na występowanie węglowodorów, tlenków azotu oraz amoniaku.

Dodatkowo należy ocenić, czy dana lampa jest wykonana z solidnych materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne.

water-resistant lamp

Parametry hermetycznej lampy do przemysłu –> zobacz więcej

Podsumowanie – oświetlenie w oborze z użyciem hermetycznych lamp LED wysokiej jakości

Wybór lamp do obory ma duże znaczenie dla poprawy produkcji mleka, korzystnie wpływa na zdrowie krów, rozród i zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju cieląt.  Użycie odpowiednio dobranych lamp LED o dobrze skonfigurowanych parametrach przyczyni się do powodzenia takiego przedsięwzięcia. Jeśli używaliśmy wcześniej do oświetlenia obiektu lamp innego typu, koszty takiej inwestycji szybko się zwrócą.

Lampy LED poprawiają warunki bytowania zwierząt zwiększając wydajność hodowli, jednocześnie obniżają koszty zużycia energii elektrycznej.

Jeżeli chciałbyś otrzymać projekt oświetlenia, wycenę inwestycji lub skonsultować swój problem związany z oświetleniem lub danym produktem,  skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

W celu zakupu lamp do obory zachęcamy do skorzystania z naszego sklepu internetowego. Dysponujemy szerokim wyborem produktów wysokiej jakości w korzystnej cenie, gwarantując kompleksową obsługę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane

Wpisy