hodowla kur

Jak dobrać lampy LED do kurnika? – omówienie systemu oświetlenia fermy drobiu  

 

Dlaczego odpowiednie oświetlenie fermy drobiu jest takie ważne?  

Dzięki oświetleniu LED, które jest energooszczędne i wydajne inwestycja w odpowiedni system oświetlenia staje się bardziej opłacalna. Nikogo już nie potrzeba przekonywać, że tradycyjne oświetlenie z użyciem żarówki i czy świetlówki to już przeszłość.

Charakterystyka ptaków a optymalne oświetlenie do kurnika

Zapewnienie odpowiedniej jakości warunków świetlnych jest kluczowe dla produkcji mięsa. Spośród zwierząt ptaki są szczególnie wrażliwe na światło. Wynika to z naturalnych uwarunkowań występujących w przyrodzie, gdzie narząd wzroku tych zwierząt jest niezbędny do zdobywania pożywienia, rozmnażania się i przetrwania.

Ptaki posiadają szczególną zdolność wzroku do postrzegania zdobyczy, jak i zapewnienia sobie bezpieczeństwa poprzez wysoką częstotliwość odświeżania obrazu, stąd wysokie wymagania parametrów świetlnych oświetlenia sztucznego.

Obecnie zdecydowana większość obiektów inwentarskich to obiekty zamknięte, które wymagają sztucznego oświetlenia. Dostosowując oświetlenie kurnika do potrzeb ptaków zapewnia się im optymalne warunki do wzrostu z punktu widzenia hodowcy.

Postępująca automatyzacja produkcji i nastawienie na szybszy wzrost zwierząt nie uwzględniające rozwiązań zgodnych z fizjologią zwierząt mogą przynieść negatywne skutki. Poprawa warunków bytowych w postaci m. in. odpowiedniej wentylacji, wielkości pomieszczenia czy modyfikacji warunków świetlnych panujących w kurniku mogą mieć niebagatelny wpływ na rozwój naszych zwierząt.

Wiedząc, jak światło wpływa na kondycję drobiu najbardziej racjonalnym wyborem oświetlenia będą lampy LED.

chickens

Właściwości światła LED – optymalne oświetlenie kurnika uwzględniające potrzeby zwierząt

Wybierając oświetlenie LEDowe do kurnika powinniśmy wziąć pod uwagę kilka szczególnie istotnych parametrów oświetleniowych w fermach drobiu.

1. Brak migotania lampy

Absolutnie obowiązkowy parametr to brak migotania światła lampy. Jest to związane z wysoką częstotliwością rejestracji obrazu przez ptaki.

Migotanie światła (nawet jeżeli człowiek go nie zauważa) powoduje stres wśród ptaków, a w ślad za tym pogorszenie metabolizmu, agresję, zmniejszenie przyrostu masy ciała, a także choroby.

2. Temperatura barwowa światła białego

Temperatura barwowa światła białego jest drugim bardzo ważnym warunkiem dobrego oświetlenia w kurniku.

Parametr ten powinien być dobrany w zależności od charakteru hodowli. Dla niosek odpowiednia temperatura barwowa to 2700-3000K (barwa ciepła), dla brojlerów temperatura barwowa 4000-4500K (barwa neutralna).

3. Natężenie oświetlenia

Norma oświetleniowa dla kurników przewiduje przedział jasności na powierzchni podłogi dla brojlera 20-50 lx, natomiast w przypadku niosek będzie to 80 lx średniego natężenia. Wyższy poziom natężenia światła ułatwia reprodukcję.

4. Równomierność oświetlenia w pomieszczeniu hodowlanym

Równomierność oświetlenia również zależy od charakteru produkcji. Dla niosek powinny być strefy zaciemnione z gniazdami, dla brojlerów należy zapewnić maksymalnie równomierne oświetlenie w całym obiekcie.

Jest to parametr, który można uzyskać na etapie projektowania oświetlenia, dlatego warto postarać się o wizualizację oświetleniową jeszcze przed inwestycją.

5. Możliwość regulowania długości dnia

Regulacja długości dnia poprzez zmiany natężenia oświetlenia wpływa pozytywnie na tempo wzrostu masy ciała drobiu. Jest to ważne ze względu na zróżnicowane wymagania ptaków w zależności od ich wieku. W przypadku kur na wczesnym etapie rozwoju cykl dobowy jest krótszy niż u dojrzałych.

Symulacja wschodów i zachodów słońca

Możliwość symulacji wschodów i zachodów słońca (poprzez ściemnianie i rozjaśnianie lamp) zapewnia warunki zbliżone do naturalnych, a więc szukanie miejsca spoczynku bez objawów paniki i powolne rozbudzenie, co stymuluje właściwą gospodarkę hormonalną.

śpiący kogut

Parametry techniczne oświetlenia LED w obiektach hodowli drobiu i innych zwierząt hodowlanych

Osobną kwestię stanowią parametry techniczne lamp takie jak klasa szczelności, skuteczność świetlna, żywotność, gwarancja.

Klasa szczelności

Klasa szczelności w kurnikach jest szczególnie istotna, bowiem pozwala na mycie urządzeniami ciśnieniowymi kurnika pomiędzy cyklami hodowlanymi drobiu. Lampy posiadające IP65 lub wyższe spełniają te warunki. Im wyższe IP tym lampa LED szczelniejsza.

Skuteczność świetlna

Skuteczność świetlną obrazuje stosunek ilości energii świetlnej wyemitowanej przez lampę do mocy pobranej. Wysoka skuteczność świetlna lampy znacząco redukuje koszt energii elektrycznej w trakcie eksploatacji. Lampy LED pozwalają na emisję dużego strumienia świetlnego, mimo małego poboru mocy i energii elektrycznej.

Żywotność lampy

Lampy LED posiadają długą żywotność osiągając 50 000 h. Są w tym aspekcie bezkonkurencyjne względem innych technologii oświetleniowych, których żywotność zwykle osiąga wartość 8 000 h.

Dodatkowym atutem jest to, że pod koniec swojej żywotności, lampy LED wciąż emitują 85% wartości początkowej strumienia świetlnego, a dla przykładu lampy fluorescencyjne posiadają tylko 75% początkowego strumienia świetlnego.

Biorąc pod uwagę podane parametry w okresie eksploatacji lampy LED lampa fluorescencyjna jest wymieniana 4-5 krotnie.

Bezpieczeństwo użytkowania

Porównując lampy LED i tradycyjne lampy fluorescencyjne należy podkreślić, że lampy LED nie posiadają w swym składzie niebezpiecznych związków chemicznych w przeciwieństwie do lamp fluorescencyjnych, które zawierają w swym wnętrzu pary rtęci.

W przypadku rozbicia lampy fluorescencyjnej pary rtęci wydostają się do otoczenia. Są one trudno zauważalne i niezwykle kłopotliwe do usunięcia. Wymagają specjalnej procedury utylizacji, a trzeba wiedzieć, że jest to silna trucizna wywołująca raka i uszkadzająca system nerwowy, zarówno u ludzi jak i drobiu.

Materiały wykorzystane do produkcji lampy LED  są bezpieczne dla zdrowia oraz odporne na wysokie stężenia azotu, tlenków azotu oraz amoniaku.

Oszczędność energetyczna lamp LED

Lampy LED zużywają tylko 10-30% energii w porównaniu do lamp żarowych czy fluorescencyjnych dostarczając te same ilości światła.

Wydzielanie ciepła w procesie świecenia lamp LED jest zdecydowanie mniejsze od innych typów lamp. Daje to konkretne oszczędności w okresie letnim, ponieważ nie podnoszą w sposób znaczący temperatury powietrza w kurniku.

Pobór energii biernej przez lampy LED jest znacznie mniejszy w porównaniu z lampami fluorescencyjnymi obniżając rachunki za energię bierną w dużych obiektach hodowlanych.

lighting in the hen house

Wpływ oświetlenia kurnika na rozwój drobiu

Istnieje wiele zalet z korzystania z lamp LED w hodowli drobiu. Modernizując swój system oświetlenia możesz w znaczny sposób wpłynąć na dobrostan ptactwa.

Spośród wielu czynników decydujących o sukcesie produkcji jest odpowiednie światło, które w różnych fazach rozwoju drobiu powinno być prawidłowo zaprogramowane. Stosując dobrany program świetlny do aktualnego etapu produkcyjnego z użyciem technologii LED, możemy uzyskać poprawę efektów w produkcji drobiu, do których zaliczamy:

Poprawa jakości mięsa

Sterując odpowiednio cyklem dobowym drobiu w zależności od fazy rozwoju możemy uzyskać równowagę między przyrostem masy mięśniowej a rozwojem kości.

Zbyt szybki wzrost masy mięśniowej powoduje deformację kości z powodu wolniejszego kształtowania się tego organu, a co za tym idzie jest przyczyną chorób zwyrodnieniowych.

Zmniejszenie występowania wielu chorób powstających w warunkach hodowli przemysłowej (zmniejszenie śmiertelności)

Odpowiednio dobrane natężenie oświetlenia i barwa światła w hali w zależności od fazy rozwoju wpływają na zmniejszenie agresji i stresu wśród zwierząt. Czynniki te poprawiają jego odporność oraz zapobiegają występowaniu kanibalizmu.

Zapewnienie równomierności oświetlenia dla brojlera  powoduje, że drób nie ma powodu do skupiania się na określonych obszarach, które mogą być dla niego atrakcyjne (ciemniejsze lub jaśniejsze). Pozwala to zapobiec wzajemnemu duszeniu się z powodu zgromadzenia się w dużej liczbie.

Wzrost nieśności kur

Dla niosek wymagane jest stworzenie warunków zacienienia w gniazdach, gdzie odbywa się znoszenie jaj. Zapewnienie takiego klimatu korzystnie wpływa na nieśność kur.

hen house lamp

Ściemnialna lampa LED do kurnika w ofercie naszego sklepu –> sprawdź szczegóły

Wpływ na zmniejszenie agresji wśród drobiu poprzez kontrolę strumienia świetlnego w poszczególnych fazach rozwoju

Dzięki właściwemu zaprogramowaniu cyklu świecenia możliwa jest stabilizacja wydzielania hormonów, a to powoduje zmniejszenie agresji wśród ptaków, wysoką przyswajalność pokarmu oraz zwiększenie przyrostu masy. Regulacja natężenia oświetlenia w zależności od fazy produkcji, redukują ruchliwość zwierząt i nerwową aktywność. Ma to ogromne znaczenie w zapewnieniu optymalnych warunków hodowli drobiu oraz zwiększeniu wydajności produkcji.

Lampy do kurnika – podsumowanie

Hodowcy drobiu powinni zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie oświetlenie w swoich fermach, inwestując w oszczędne i nowoczesne oświetlenie LED. Rozwiązania te dostarczają wymiernych korzyści dla ptaków (dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój) oraz inwestora (zwiększona produkcja mięsa lub jaj, wyższa opłacalność). Lampy do kurnika w technologii LED uwzględniające, takie parametry światła, jak automatyczna regulacja natężenia, brak migotania czy barwa to podstawowe wymogi, które ułatwią zarządzanie fermą drobiu i osiągnięcie sukcesu.

Nasze rozwiązania – optymalne lampy LED do kur:

W naszej ofercie dla obiektów inwentarskich znajdziesz:

  • lampy: ściemnialne, nieściemnialne, niebieskie i czerwone,  
  • urządzenia sterujące: ściemniacze (moduły rozszerzeń do ściemniaczy) oraz ściemniacze wraz z zegarem sterującym.

System oświetleniowy zwykle składa się z lamp ściemnialnych, ściemniacza oraz zegara sterującego, który służy do programowania cyklu świecenia. W przypadku, gdy posiadasz komputer, który zarządza parametrami kurnika, wówczas zegar sterujący nie jest potrzebny, a cykl dobowy jest realizowany właśnie przez komputer sterujący procesami.

Na podstawie doświadczeń naszych klientów zalecamy stosowanie: 

  • lamp neutralnych do brojlera,
  • lamp ciepłobiałych do niosek.

System oświetlenia można uzupełnić o:

  • światło czerwone – spowoduje to wzrost nieśności i masy jaj, natomiast nie powinno się go stosować we wczesnych fazach rozwoju kury,
  • światło niebieskie, co pozwoli na prowadzenie działań technicznych lub weterynaryjnych w momencie spoczynku ptaków (możliwość postrzegania barwy niebieskiej przez drób jest bardzo ograniczona).

Jeżeli chciałbyś otrzymać darmową wizualizację oświetlenia, wycenę inwestycji lub skonsultować swój problem związany z oświetleniem, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

Powiązane

Wpisy