pensive poultry owner

Kompleksowe wyposażenie kurnika: zestawienie innowacyjnych rozwiązań dla efektywnej hodowli w Nowoczesnej Fermie Drobiu

Dlaczego wyposażenie kurnika stanowi duże wyzwanie?

Podejmując decyzję o budowie lub modernizacji fermy drobiu musimy się liczyć ze znaczną ilością decyzji i kosztów, które przed nami stoją. Aby na końcu powiedzieć, że było warto i odczuwać satysfakcję z zarządzania obiektem, należy wcześniej konsekwentnie trzymać się wyznaczonego planu działania, który można podzielić na:

 1. Koszty początkowe: Nowoczesne technologie często wymagają znacznych nakładów finansowych na ich zakup i  instalację, co stanowi wyzwanie dla hodowców, zwłaszcza w przypadku małych lub średnich ferm.

 2. Konieczność dostosowania technologii: Wprowadzenie nowoczesnego wyposażenia często wymaga dostosowania istniejącej infrastruktury i procesów hodowlanych, zwłaszcza w przypadku modernizacji obiektu. Może to oznaczać konieczność przebudowy obiektu, instalacji dodatkowej infrastruktury czy też przeszkolenia personelu, co może być czasochłonne i wymagać dodatkowych zasobów.

 3. Ryzyko techniczne: Nowoczesne technologie często są nowatorskie i mogą wiązać się z ryzykiem technicznym związanym z ich wdrożeniem i eksploatacją. Często spotykane problemy to niekompatybilność, awarie systemów, potrzeba ciągłego monitorowania, konserwacji czy skalowanie technologii, dlatego do podjęcia takiej decyzji potrzeba czasu na zapoznanie się z ofertami, konsultacje itp.

 4. Regulacje i normy: Wprowadzenie nowych technologii zawsze wiąże się z koniecznością przestrzegania regulacji i norm dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt czy też jakości produktów. Nowe technologie zazwyczaj pozwalają nam je z łatwością spełnić. Mimo to hodowcy muszą być świadomi  przepisów obowiązujących w ich regionie, co może wpływać na projektowanie, wdrożenie i eksploatację nowoczesnego wyposażenia.

Różnice w wyposażeniu fermy drobiu: hodowla kur niosek, brojlera, kaczek pekin czy indyków

Hodowla drobiu odgrywa kluczową rolę w globalnym zaopatrzeniu w jaja i mięso, a także stanowi istotny segment wielu gospodarek. Jednocześnie wybór specjalizacji w danej gałęzi hodowli ptactwa wymaga zapewnienia mu warunków do odpowiedniego rozwoju.

Mimo podobieństw pomiędzy nimi, musimy być świadomi istotnych różnic np. pomiędzy hodowlą brojlera i kur niosek, co wymusi na nas zastosowanie odpowiednich technologii. Na przykład dla niosek zastosujemy inny system karmienia z karmidłem ze specjalnym ogranicznikiem dostępu do paszy czy też inne natężenie i barwę oświetlenia niż dla drobiu tuczonego, o czym pisaliśmy w osobnym artykule.

Oto zestawienie istotnych rozwiązań wyposażenia budynków inwentarskich, które przyczyniają się do osiągnięcia efektywności i zrównoważonego rozwoju zwierząt:

Systemy karmienia i pojenia: 

W profesjonalnych fermach drobiu obserwujemy wzrost zapotrzebowania na złożone i zautomatyzowane systemy karmienia i pojenia. Wybierając doświadczonych i sprawdzonych dostawców z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym można dopasować je do każdego rodzaju i wielkości hodowli.

Silosy

Jakkolwiek na rynku mamy wielu producentów silosów, możemy wyróżnić dwa rodzaje komór do przechowywania i transportowania paszy (podział ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane):

 • silosy z blachy falistej

Silosy z blachy charakteryzuje solidna konstrukcja. Często producenci obejmują je kilkuletnią gwarancją na korozję, co jest dodatkowym atutem. Gładka powierzchnia zapewnia niskie tarcie i pozwala na bezproblemowe ześlizgiwanie się zboża po ściance komory. Jeśli taki silos wykonany jest z grubej blachy, wówczas wahania temperatury wewnątrz zbiornika będą mniejsze. Pozwala to na zachowanie świeżej paszy.

 • silosy z włókna szklanego (fiberglass)

Zbiorniki renomowanych producentów posiadają dobre właściwości termiczne ograniczające zjawisko kondensacji pary wodnej. Ze względu na to, że fiberglassowe silosy są odporne na korozję i promieniowanie UV, mogą służyć przez wiele lat. Ich główną zaletą jest lekkość i wytrzymałość konstrukcji. Dzięki temu są łatwe w transporcie, montażu i obsłudze.

Oba typy silosów są oferowane w różnych rozmiarach i kształtach. Ich pojemność waha się od 2 do około 40 ton.

Poprzeczki (przenośniki poprzeczne)

Rolą przenośnika poprzecznego jest transport paszy z silosu do koszy paszowych. Z koszy pokarm trafia do systemu (linii wzdłużnej) karmienia z zamontowanymi karmidłami.

Systemy podawania paszy

Przemieszczanie paszy odbywa się za pomocą paszociągu spiralnego lub łańcuchowego. Oba rozwiązania mają swoje zalety. Każda ferma ma swoją specyfikę związaną z rodzajem hodowli, rozmiarem i kształtem obiektu czy po prostu filozofią prowadzenia działalności, dlatego należy je rozpatrzyć pod kątem indywidualnych potrzeb.

 • Paszociąg łańcuchowy sprawdzi się w przypadku, gdy Twój obiekt posiada bardziej złożony układ. Taki system łańcuchowo-pełzakowy (zwany też koralikowym) posiada łańcuch przemieszczający się po dnie korytka, który rozprowadza pożywienie. Można go używać do różnych rodzajów pasz. Działa również automatycznie, jest wydajny i uchodzi za bezawaryjny.
 • Paszociąg spiralny posiada silnik, który jest automatycznie wyłączany po napełnieniu lub opróżnieniu ostatniego kosza paszowego. Układ składający się m. in. z takich elementów jak motoreduktor, rura PCV ze spiralą, zsypy, rury spustowe, koszy i jednostka kontrolna jest efektywny i wydajny. Takie rozwiązanie zapewnia dobrą jakość pokarmu (m. in. zapobiega rozwarstwianiu pożywienia) i jest dedykowane do paszy sypkiej, kruszonej czy granulowanej.

W zależności od potrzeb można zastosować rury, kolanka i spirale o różnych rozmiarach fi.

Ostatnim rodzajem systemu karmienia są karmidła wolnostojące. Są one często stosowane w mniejszych fermach drobiu, hodowlach przydomowych kur czy na wolnym wybiegu, gdzie ilość ptaków jest ograniczona i możliwe jest indywidualne karmienie.

cock

Dozowniki ziarna

Dozowniki ziarna montowane są na jarzmo silosu umożliwiając kontrolowane dawkowanie zboża do paszy. Ze względu na cenę pszenicy takie rozwiązanie wpływa na opłacalność naszej fermy drobiu.

Urządzenia do ważenia paszy

Dużą popularnością cieszą się wagi przesypowe. Jako urządzenia automatyczne umożliwiają nam programowanie stałej wagi masy i monitoring poziomu zużycia pokarmu.

Rodzaje karmideł 

Na rynku oferowane są różne rodzaje karmideł dedykowanych do konkretnych systemów karmienia i rodzaju ptactwa. Do pasz suchych znajdą zastosowanie karmidła cylindryczne, do wilgotnych i suchych rynienkowe i korytkowe.

Karmidła dla kur w formie korytek wchodzą w skład systemu łańcuchowego. Mogą one być umieszczanie na wysokości dostosowanej do rodzaju ptaka i stosowane zarówno w chowie ściółkowym jak i klatkowym.

Do systemu spiralnego używane są karmidła automatyczne, często używane w hodowli brojlera czy kogutów. W hodowli indyków, gęsi czy kaczek warto użyć pierścienia poszerzającego lub dedykowanych, powiększonych karmideł. Takie urządzenia wykonane są z wysokojakościowego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne.

Zasobniki

Zasobniki czyli kosze paszowe są montowane na początku linii wzdłużnej. Trafia do nich pasza z rur zsypowych paszociągu spiralnego. Wykonane są ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Na rynku dostępne są różne pojemności koszy.

Systemy podwieszania linii paszowych

System podwieszania linii karmienia drobiu służy do efektywnego dostarczania paszy dla ptaków, zwłaszcza w dużych fermach drobiu.

W skład tego systemu wchodzą windy automatyczne i ręczne, serwomotory, bloczki, haki, uchwyty i łączniki.

Linie pojenia: poidła i inne elementy

Najistotniejszym elementem linii pojenia są poidła. W ofercie uznanych producentów znajdziemy poidła miseczkowe, smoczkowe, kropelkowe czy dzwonowe. 

Podstawowe elementy układu pojenia z poidłami kropelkowymi (niplowymi) lub kubeczkowymi:

 • poidła, 
 • rury lub węże doprowadzające wodę,
 • filtr,
 • reduktor ciśnienia,
 • łączniki i zakończenie odpowietrzające.

Jeśli system nie jest podłączony do sieci wodociągowej, należy dodatkowo użyć zasobnika. Generalnie zastosowanie zasobnika z zaworem, jeśli ma on odpowiednią pojemność, będzie praktycznym rozwiązaniem. Zapewni ono stały dostęp do czystej wody.

Działanie systemu z poidłami dzwonowymi z balastem opiera się na zasadzie grawitacyjnego uwalniania wody, przez co jest w pełni automatyczne. Tutaj świeża woda jest gromadzona w zasobniku z zaworem pływakowym.

Możliwe jest łączenie kilku rodzajów poideł.

Systemy ogrzewania

System ogrzewania w połączeniu z wentylacją i kontrolą wilgotności wpływa na zachowanie mikroklimatu, który sprzyja dobrej kondycji ptactwa. Temperatura w hali jest uzależniona od rodzaju hodowli i wieku drobiu. Na przykład młode kurczaki potrzebują dużej ilości ciepła dochodzącego do 35°C, później optymalna temperatura dla brojlera to około 15°C, podobnie jak w przypadku niosek.

Najczęściej spotykane systemy to gazowe, olejowe i wodne. Istotnym elementem każdego z nich jest nagrzewnica. Decydując się na popularne ogrzewanie gazowe, warto rozważyć nagrzewnice z zamkniętą komorą spalania.

Dodatkowe zastosowanie ogrzewania podłogowego pomaga pozbyć się amoniaku i gazów, ponieważ takie rozwiązanie eliminuje wilgoć ze ściółki.

System schładzania

System schładzania jest ściśle powiązany z systemem wentylacji. Jest on niezwykle ważnym elementem wyposażenia fermy drobiu, ponieważ wpływa na higienę i zdrowie zwierząt, jak i wskaźnik wykorzystania paszy (FCR).

Główne elementy składowe układu chłodzenia w fermie drobiu obejmują:

 1. Systemy wentylacji: Wentylacja odgrywa kluczową rolę w chłodzeniu pomieszczeń dla drobiu poprzez zapewnienie cyrkulacji powietrza. Systemy wentylacyjne mogą być zaprojektowane tak, aby usuwać ciepłe powietrze z pomieszczeń i zapewniać świeże powietrze z zewnątrz.

 2. Dysze wysokociśnieniowe: Jest to system zasilany wydajną pompą wody, który rozbija ją na drobne cząsteczki tworząc mgiełkę. Takie zamgławianie służy obniżeniu temperatury powietrza przez nawilżenie, jak i może być użyte do dezynfekcji. Sterowanie tym układem odbywa się automatycznie przez jednostkę sterującą.

 3. Izolacja termiczna: Odpowiednia izolacja termiczna pomieszczeń może pomóc w ograniczeniu przenikania ciepła z zewnątrz do wnętrza budynków.

 4. Padcooling: To stosunkowo stara i prosta w konstrukcji metoda, zaimplementowana do potrzeb hodowlanych. Ten system wykorzystuje zasadę chłodzenia przez parowanie wody, aby obniżyć temperaturę powietrza wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ptaki. Pad Cooling składa się z mokrych podłoży z celulozy lub innych materiałów o dużej powierzchni, przez które zasysane jest powietrze siłą podciśnienia. Podczas gdy powietrze przepływa przez te mokre podłoża, para wodna jest uwalniana do powietrza, co powoduje obniżenie temperatury powietrza przez proces chłodzenia adiabatycznego.

Klimatyzacja i system wentylacji:

Kontrola warunków klimatycznych w oborze jest kluczowa dla zapewnienia komfortu termicznego i zdrowia zwierząt. Nowoczesne systemy wentylacji, klimatyzacji i monitorowania parametrów środowiskowych pozwalają na utrzymanie optymalnych warunków nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Rodzaje wentylacji w obiektach inwentarskich

Wentylatory pozwalają na utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności, jakości powietrza i temperatury, niezwykle istotnych dla kondycji ptactwa. Szczególne znaczenie ma tutaj pierwsza faza wzrostu kurcząt, które w tym okresie muszą mieć zapewnione ściśle określone warunki.

Dobra wentylacja umożliwia pozbycie się amoniaku, dwutlenku węgla, siarkowodoru, nadmiaru wilgoci czy kurzu. Optymalny układ obejmuje wloty powietrza w bocznych ścianach budynku, wentylatory kominowe i  szczytowe. 

Nowoczesne układy stosują system trójfazowy, przechodzący od wentylacji minimalnej do tunelowej.

Inteligentne zarządzanie – komputer sterujący

Wykorzystanie systemów monitoringu i zarządzania pozwala hodowcom na ciągłe śledzenie zdrowia, aktywności i produktywności ptaków. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak sensory zdrowia, kamery monitorujące i oprogramowanie do analizy danych, możliwe jest szybkie wykrywanie problemów i podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych.

poultry house

Systemy oświetlenia:

Odpowiednie oświetlenie jest kluczowe dla regulacji cyklu świetlnego i zachowania zdrowia i dobrostanu zwierząt. Nowoczesne systemy oświetleniowe wykorzystujące technologię LED pozwalają na precyzyjną kontrolę różnych parametrów świetlnych, co może wpływać na produkcyjność, zachowanie i zdrowie ptaków.

Ściemnialne lampy led i sterowniki ściemniania

Idealnym rozwiązaniem dla obiektu inwentarskiego będzie system oświetlenia składający się ze ściemnialnych lamp led i sterowników ściemniania. Takie lampy uznanych producentów powinny posiadać m. in. takie parametry jak brak migotania lampy, odpowiednia temperatura barwowa i możliwość regulacji strumienia świetlnego. Właściwie zaprojektowany system oświetleniowy zapewnia odpowiednią równomierność natężenia oświetlenia i realizuje dobowy cykl świetlny w sposób automatyczny.

Więcej o oświetleniu dla ferm drobiu przeczytasz w naszym osobnym artykule –> tutaj.

lampa do kurnika
Lampa do kurnika | Lampa do fermy drobiu w ofercie firmy Ledkomplex

Systemy zbierania jaj do chowu niosek

Automatyczne gniazda dla niosek

Odpowiednio zaprojektowane gniazda są dla kur miejscem bezpiecznym i komfortowym, pozwalającym na szybkie i higieniczne pozyskiwanie jaj. Automatyczne gniazdo zwiększa efektywność procesu zbierania i minimalizuje ryzyko uszkodzeń (np. poprzez stłuczenie, dziobanie) lub zanieczyszczenia. Spadzisty dach uniemożliwia kurom przesiadywanie na nim, zaś zastosowane materiały takie jak stal ocynkowana i tworzywo sztuczne pozwalają na zachowanie higieny i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i pasożytów, np. ptaszyńca kurzego.

Systemy wolierowe

Nie można wykluczyć, że niebawem chów klatkowy zostanie w Polsce zakazany, dlatego już teraz niektórzy producenci oferują systemy wolierowe. Dostępne są w wersjach 1-, 2- czy 3-piętrowych i są kompatybilne z różnymi systemami karmienia czy pojenia. Umożliwiają precyzyjne rozplanowanie powierzchni dla gniazd i grzęd.

Higiena i dezynfekcja w hodowli drobiu

W celu zapewnienia bioasekuracji w naszym obiekcie należy systematycznie przeprowadzać mycie i dezynfekcję wszystkich pomieszczeń.

Maty dezynfekujące 

Mimo, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zostało w roku 2017 uchylone, wciąż warto wyposażyć swój kurnik w maty dezynfekujące. Taką matę należy umieścić przez wejściem i wyjściem do budynku inwentarskiego.

Systemy recyklingu i utylizacji odpadów:

Nowoczesne fermy drobiu coraz częściej wykorzystują zaawansowane technologie recyklingu i utylizacji odpadów, aby minimalizować negatywny wpływ hodowli na środowisko. Wprowadzenie systemów do segregacji, kompostowania i odzyskiwania energii z odpadów pozwala na efektywne zarządzanie odpadami i zmniejszenie śladu węglowego hodowli.

Zautomatyzowane systemy transportu i sortowania:

Zautomatyzowane systemy transportu i sortowania umożliwiają szybkie i efektywne przemieszczanie się ptaków między różnymi strefami hodowlanymi oraz automatyczne sortowanie kur na podstawie określonych kryteriów, takich jak wiek, wielkość czy płeć.

poultry farmer

Podsumowanie

Nowoczesne fermy drobiu wykorzystują zaawansowane technologie i innowacyjne rozwiązania. aby zapewnić zdrowie, dobrostan i efektywność hodowli. Nawet jeśli posiadasz obiekt mniejszych rozmiarów, istnieje wiele powodów, dla których warto o nich wiedzieć. Dążenie do ciągłego doskonalenia procesów hodowlanych oraz adaptacja do zmieniających się wymagań rynku i norm regulacyjnych są przecież istotne dla przyszłości sektora drobiarskiego.

Niewątpliwie hodowla ptaków wymaga rozległej wiedzy, także technologicznej, więc jeśli hodujesz drób na dużą skalę, warto zachować umysł otwarty na nowe technologie. Dzięki innowacyjnemu wyposażeniu kurnika możesz osiągać coraz lepsze wyniki produkcyjne, jednocześnie dbając o środowisko i dobro swoich zwierząt.

Jeśli chciałbyś poznać ofertę naszego oświetlenia LED do ferm drobiu lub kompleksowego wyposażenia takich obiektów we
wszystkie przedstawione systemy eksploatacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane

Wpisy